Wednesday, April 22, 2015

Cà Vạt Phái Nam Cờ Việt Nam Cộng Hòa Nhiều Loại Khác Nhau, Loại Bản To và Bản Nhỏ Đồng Giá 50$ USD

A/Cửa Hàng Online Hội Phụ Nữ Âu Cơ Nhận Order Đủ Loại Cà Vạt Với Cờ Việt Nam Cộng Hòa, Loại Bản To Hay Bản Nhỏ cùng Đồng Giá 50$ USD + Shipping in USA ($5 USD) - Nếu Order từ 10 cái trở lên thì sẽ dược Free Shipping. 
B/ Shipping ngoài USA, Lệ Phí sẽ là (10$ USD), Order out of USA trên 20 cái sẽ được free shipping .
C/ Tất Cả Tiền Thu Được từ bán Cravat (Cà Vạt) sẽ được đóng góp vào quỹ Đáp Lời Sông Núi (http://www.radiodlsn.com )- Xin Chân Thành Cám Ơn Quý Ân Nhân và Khách Hàng Cũng Như Đồng Hương Đã Ủng Hộ Radio Đáp Lời Sông Núi.
Order Bằng Check Xin Gửi Thư Về Địa Chỉ: 
Hội Phụ Nữ Âu Cơ
12315 Pine Brook Dr Stafford TX 77477 
Điện Thoại: 281.701.1672 hoặc 702-600-8980
After 5:00pm Houston
Chú Ý: Check Pay To
Hội Phụ Nữ Âu Cơ
12315 Pine Brook Dr. Stafford TX 77477 USA

1) Cà Vạt Màu Trắng Với Cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa ( White Tie ) - (Skinny Small), (Medium)Regular, or Large = 50$ USD

Sizes
Colors2) Cà Vạt Màu Vàng và Màu Đen Với Cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa ( Light Yellow and Black Tie ) - (Skinny Small), (Medium)Regular, or Large = 50$ USD

3) Cà Vạt Màu Vàng Với Cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa ( Dark Yellow ) - (Skinny Small), (Medium) Regular, or Large = 50$ USD
3) Cà Vạt Màu Vàng , Màu Xanh Đậm (Navy Blue), Màu Đen Với Cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa ( Dark Yellow, Navy Blue, Black ) - (Skinny Small), (Medium) Regular, or Large = 50$ USD

3) Cà Vạt Màu Vàng ,  Màu Đen Với Cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa ( Dark Yellow,  Black ) - (Skinny Small), (Medium) Regular, or Large = 50$ USD


Tuesday, April 21, 2015

Khăn Choàng (scarf) Nữ và Nam Thêu Cờ Việt Nam Cộng Hoà (3 loại bằng Rem, Vải Nỷ và Vải Cotton)

A/Cửa Hàng Online Hội Phụ Nữ Âu Cơ Nhận Order Đủ Loại Khăn Choàng Với Cờ Việt Nam Cộng Hòa, Bằng Vải Cotton (25$ USD), Vải Nỷ Cho Nam (25$ USD), Vải Ren (30$ USD) + Shipping in USA ($5 USD) - Nếu Order từ 10 cái trở lên thì sẽ dược Free Shipping. 
B/ Shipping ngoài USA, Lệ Phí sẽ là (10$ USD), Order out of USA trên 20 cái sẽ được free shipping .
C/ Tất Cả Tiền Thu Được từ bán Khăn Choàng sẽ được đóng góp vào quỹ Hội Phụ Nữ Âu Cơ (http://www.hoiphunuauco.net )- Xin Chân Thành Cám Ơn Quý Ân Nhân và Khách Hàng Cũng Như Đồng Hương Đã Ủng Hộ Hội Phụ Nữ Âu Cơ.

Loai Vai:
Sizes
1) Khăn Choàng - scarf -Nam Bằng Vải Nỹ (Chỉ Dành Cho Mùa Đông) (25$ USD)1) Khăn Choàng - scarf -Nam Bằng Vải Nỹ (Chỉ Dành Cho Mùa Đông) (25$ USD)

1) Khăn Choàng - scarf -Nam Bằng Vải Nỹ (Chỉ Dành Cho Mùa Đông) (25$ USD)

1) Khăn Choàng - scarf -Nam Bằng Vải Nỹ (Chỉ Dành Cho Mùa Đông) (25$ USD)
2) Khăn Choàng - scarf - Nữ Bằng Vải (25$ USD)
3) Khăn Choàng - scarf -Nữ Bằng Vải Rem (30$ USD)

1) Khăn Choàng - scarf - Nữ Bằng Vải (25$ USD)

1) Khăn Choàng - scarf - Nữ Bằng Vải (25$ USD)
2) Khăn Choàng - scarf -Nữ Bằng Vải Rem (30$ USD)

2) Khăn Choàng - scarf -Nữ Bằng Vải Rem (30$ USD)

2) Khăn Choàng - scarf -Nữ Bằng Vải Rem (30$ USD)

2) Khăn Choàng - scarf -Nữ Bằng Vải Rem (30$ USD)


Monday, April 20, 2015

Handkerchief for purse and key chains or other handy female stuffs (15$)


Colors

Handkerchief (15$)